Grow With Us

านค้าหรือคุณพ่อคุณแม่ที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความรักความห่วงใยผ่านผลิตภัณฑ์ใยไผ่
และต้องการสร้างรายได้จากการเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใยไผ่แน้ปปี้ ทั้งแบบสต๊อกของและไม่สต๊อกของ (dropship) 


  ใบสมัครตัวแทนจำหน่าย

 เงื่อนไขราคาและการจัดส่ง

  นโยบายการกำหนดราคาขายสินค้า แบรนด์แนปปี้เบบี้
- การกำหนดราคาปลีก หรือ ราคารีเทลของสินค้าจะต้องเป็นราคาเดียวกันกับที่ทางแบรนด์แนปปี้ เบบี้เป็นผู้จัดจำหน่าย 
ห้ามตัวแทนจำหน่าย นำสินค้าไปจำหน่ายลดราคา หรือ จำหน่ายตัดราคาก่อให้เกิดความเสียหายแก่การจำหน่ายสินค้าในช่องทางอื่นๆ  ทางเจ้าของแบรนด์มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายจากตัวแทนจำหน่ายได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวตักเตือน
- กรณีที่ตัวแทนจำหน่าย  ต้องการทำโปรโมชั่นเพื่อส่งเสริมการขายสินค้า  สามารถทำได้โดยต้องแจ้งแก่เจ้าของแบรนด์สินค้าแนปปี้เบบี้ทราบก่อนทุกครั้ง  และห้ามทำส่วนลดมากกว่า 15%
- ราคาของผลิตภัณฑ์เป็นราคาสุทธิรวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  แล้ว และเป็นสินค้าที่ขายขาดไม่รับคืนสินค้า
กำหนดการยืนยันราคา ภายใน 30 วัน ทางแบรนด์แนปปี้เบบี้จะทำการแจ้งปรับราคาขึ้น ให้ตัวแทนฯทราบอย่างน้อย 30 วัน   ขอบเขตในการจัดส่งสินค้า แบรนด์แนปปี้เบบี้
- ยอดสั่งซื้อหลังหักส่วนลด >=100,000 บาทขึ้นไป  จัดส่งฟรี 
- ยอดสั่งซื้อหลังหักส่วนลด <100,000  บาท  ตัวแทนจำหน่ายรับผิดชอบค่าขนส่งเอง  
- กำหนดส่งสินค้าจากเจ้าของแบรนด์  ภายใน 1 วัน ทำการหลังจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อสินค้า และสำเนาใบชำระเงิน


 ขั้นตอนและส่วนลดการเป็นตัวแทนจำหน่าย

 สำหรับตัวแทนจำหน่ายแบบกลุ่มปิดช่องทางไลน์และตัวแทนจำหน่ายแบบสต๊อกสินค้า

 • เมื่อเปิดหน้าบัญชี ในการซื้อสินค้าครั้งแรก ขั้นต่ำ 10,000 บาท
  ส่วนลด 30% สำหรับยอด 10,000 -49,999 บาท (ก่อนหักส่วนลดทางการค้า) 

  ส่วนลด 35%สำหรับยอด 50,000 -99,999 บาท (ก่อนหักส่วนลดทางการค้า) 
  ส่วนลด 40%สำหรับยอด 100,000 บาทขึ้นไป (ก่อนหักส่วนลดทางการค้า) 
 •  ตัวแทนจำหน่ายสามารถสั่งซื้อสินค้าโดยกรอกลงในแบบฟอร์มใบสั่งซื้อสินค้า (กรอกลงในช่องจำนวนที่ต้องการสั่งซื้อ) แล้วส่งแบบฟอร์มใบสั่งซื้อมาที่ Email:  fah@nappibaby.com Line ID: @nappi_wholesales
 • เมื่อชำระเงินค่าสินค้าแล้ว  ตัวแทนฯสามารถส่งหลักฐานการชำระเงิน มาที่
  Email:  fah@nappibaby.com
  Line ID: @nappi_wholesales  
  เวลาทำการตั้งแต่ วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 10:00-17:00 น. 
  โทร.062-889-5999 หรือ 02-018-7882
 • ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 600-2-09004-8 ชื่อบัญชี เอ ลิทเทิล ลัลลาบาย จำกัด

   สำหรับตัวแทนจำหน่ายแบบไม่สต็อคสินค้า (DROP SHIP)
 • ตัวแทนจำหน่ายได้ส่วนลดร้านค้าที่ 20% ตั้งแต่การซื้อสินค้าชิ้นแรก
 • ไม่มีการกำหนดยอดสั่งซื้อขั้นต่ำ แต่มีเงื่อนไขว่าตัวแทนจำหน่ายต้องมีหน้าร้าน หรือ เว็บไซด์เพื่อจำหน่าย
 • ทางเจ้าของแบรนด์แนปปี้ เบบี้ จะแจ้ง User name และ Password ภายใน 3 วันทำการ   นับจากวันที่กรอกใบสมัครเปิดหน้าบัญชี DropShip แล้ว
 • ตัวแทนจำหน่าย สามารถสั่งสินค้าได้ทางออนไลน์เท่านั้น ขั้นตอน ดังนี้
          1)      Sing in เข้าสู่ระบบ   (คู่มือการสั่งของสำหรับตัวแทน DROPSHIP)
          2)     ทำการสั่งซื้อทางออนไลน์ผ่านระบบสั่งซื้อสำหรับตัวแทน DROPSHIP เท่านั้น กรอกชื่อ/ที่อยู่ลูกค้าที่ให้จัดส่งให้ครบถ้วน
          3)     รอให้เจ้าหน้าที่ยืนยันกลับเมื่อตรวจเช็คสินค้าก่อนว่าครบถ้วน หลังจากนั้นจึงทำการโอนเงินตามเงื่อนไข
          4)     เมื่อชำระเงินค่าสินค้าแล้ว ตัวแทนฯสามารถส่งหลักฐานการชำระเงินในระบบสั่งซื้อเลยหรือส่งมาที่  
                  Email:  fah@nappibaby.com  Line ID: @nappifamily 
                  เวลาทำการตั้งแต่ วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 10:00-17:00 น.  โทร.062-889-5999 หรือ 02-018-7882

         5) ทางเจ้าของแบรนด์แนปปี้ เบบี้ จะจัดส่งสินค้าในนามตัวแทนจำหน่ายให้แก่ลูกค้าโดยตรงในนามของตัวแทนฯ
         6) ตัวแทนสามารถใช้รูปภาพในหน้า www.facebook.com/nappibaby เพื่อใช้ในการขายสินค้าได้
 •  ขั้นตอนการจัดส่งสินค้าแนปปี้เบบี้สำหรับตัวแทนจำหน่ายแบบไม่สต็อคสินค้า (DROP SHIP)
         1)        จัดส่งสินค้าโดยเคอร์รี่ เอ๊กเพรส หรือ โดยบริษัทขนส่งเอกชนอื่นๆ  ซึ่งทางแบรนด์สามารถเลือกใช้ผู้ให้บริการอื่นๆได้โดยไม่ต้องแจ้งให้
                   ตัวแทนจำหน่ายทราบล่วงหน้า  ค่าขนส่งคิดตามน้ำหนักจริง และจะคำนวณค่าจัดส่งให้เมื่อทำการสั่งซื้อในระบบของทางแบรนด์แนปปี้เบบี้
                   เท่านั้น

         2)      กำหนดส่งสินค้าจากเจ้าของแบรนด์  ภายใน 1 วัน ทำการหลังจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อสินค้า และสำเนาใบชำระเงิน 


 

 


                                        Powered by MakeWebEasy.com